0 Comments

Ochrona metali przed korozją, czyli czym jest korozja i jej rodzaje

Korozja metali to proces niszczenia, który zachodzi na skutek reakcji chemicznej między powierzchnia metalu a jego środowiskiem. Na korozje podatne są wszystkie metale, ale w różnym stopniu. Najbardziej odpornym metalem na proces korodowania jest złoto. Z wiadomych względów nie może być wykorzystywane na skalę przemysłową, dlatego niezbędne było wytworzenie stopów o niskiej cenie i jednocześnie […]

0 Comments

Ochrona metali przed korozją – po jakie produkty sięgać

Ochrona metali przed korozją to dość dynamicznie rozwijająca się dziedzina współczesnej techniki. Korozja metali, tzw. rdzewienie, czyli niszczenie ich struktury pod wpływem środowiska (np. powietrze, woda, gazy przemysłowe, gleba) kosztuje światowy przemysł miliardy dolarów, przeznaczonych na naprawę uszkodzonych elementów. Najważniejsze rodzaje ochrony metali przed korozją to: Powłoki antykorozyjne, są jednym z najpopularniejszych sposobów antykorozyjnych. Po […]